Hotline tư vấn

Hỗ trợ online:

Điện thoại: 0979 676 035


Hotline: 0903 841 039

Thống kê truy cập

Online: 4 Số lượt truy cập: 764661

Hoạt động dạy nghề

Lịch học » Lái xe môtô

   TRƯỜNG SĨ QUAN KTQS                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

    TRUNG TÂM DN-GTVL                                   Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

            PHÊ DUYỆT                                       Tp.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2018

  Ngày 15 tháng 06 năm  2018      

                GIÁM ĐỐC                        

      Thượng  tá Trương Hùng              LỊCH DẠY LÁI XE MÔ TÔ THÁNG 07 NĂM 2018

 

 


-   Giáo viên ăn mặc đúng tác phong (thắt cavat). Khi thay đổi giờ dạy phải báo cho Phòng Giáo viên lên lớp:

đào tạo trước 1 ngày.

Nơi nhận:                                                                                                        PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO

-          Đào tạo

-          Giáo viên như trên;

-          Lưu: VT; T6                                                                                           T1CN CAO THỊ LƯỜNG

 

 

 

CÁC LỊCH HỌC KHÁC

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ - GTVL VINHEMPICH

Địa chỉ: 189 Nguyễn Oanh, Phường 10, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 028 38942366 / Email: daynghevinhempich@gmail.com
Copyright@2013 Trung Tâm Dạy Nghề VinHemPich. Design by: NiNa Co.,Ltd